מרכז למידה- הוראה מתקנת, שיעורים פרטניים וקשר עם בית ספר
🧡בקרוב

למוסדות החינוך בהם עובר הילד לאורך חייו, מהגן ועד התיכון, ישנה השפעה רבה על עתידו ועל עיצוב זהותו, פיתוח אישיותו והשתלבותו במעגלי החיים השונים.

לא מעט ילדים, בטווח גילאים רחב, המתקשים בתחומי הלימוד השונים בבית הספר מתמודדים עם לקויות למידה, לקויות שפה, הפרעות קשב ועוד.

על סמך אבחון דידקטי ועל בסיס הלמידה של הילד, תבנה לו תכנית אישית המותאמת לצרכיו וכישוריו במטרה למצוא בעבורו את השיטה היעילה ביותר להתמודדות עם הקשיים, ולשיפור הביצועים וההישגים שלו.

הוראה מתקנת נערכת בצורה פרטנית ובקבוצות קטנות. בתכנית של כל ילד נבנות מטלות הלמידה, בהתאמה ובאופן הדרגתי עלפי צרכיו ויכולותיו של כל ילד, המאפשרות לייצר לילד חוויות של הצלחה.

הוראה מתקנת יעילה כוללת בתוכה גם היבטים טיפוליים במקביל לשיקולים דידקטיים. כלומר פיתוח מיומנויות שונות: אסטרטגיות למידה, דרכי חשיבה והעשרת הידע הכללי לצד העלאת המוטיבציה, קבלה עצמית ודימוי עצמי על אף הקשיים והתסכולים.

בנוסף, מועברים גם שיעורים פרטיים במקצועות שונים: צמצום פערים, הכנת שיעורי בית, למידה לקראת מבחנים ועוד.

אנו מכירים בחשיבות הרבה שיש לקשר בין גורמי הטיפול והחינוך אשר באים במגע עם הילד, מתוך הבנה ואמונה כי שיתוף פעולה בין כלל הגורמים העוטפים אותו בתחומים השונים – יאפשר לקבל תמונת מצב רחבה יותר. שיח בין כל הגורמים (הורים, ביה"ס, מטפל ועוד) יתרום באופן יעיל לקידום התהליך הטיפולי-חינוכי של הילד.

העובדה כי בית הספר הינו אחד מסוכני החיברות המשמעותיים ביותר בחייו של הילד, מדגישה עד כמה הוא חיוני וחשוב בתהליך ההתפתחות של הילד ובעיצוב זהותו. בבית הספר הילד רוכש השכלה וידע על מנת להכשירו לתפקוד בחברה, וכן הוא לומד נורמות המקובלות בביה"ס ובחברה כגון: יחסיים חברתיים, עמידה במסגרת של כללים וחוקים ועוד.