אבחונים
דידקטי 🧡 פסיכודידקטי 🧡 פסיכודיאגנוסטי

אבחונים הינם כלים המשקפים תהליכים פנימיים ויכולות של האדם הן בתחום הריגשי והן בתחום הקוגנטיבי, על מנת לקבלת תמונת מצב כוללת של הנבדק, עולמו הפנימי ותפקודו.

אבחון דידקטי

האבחון הדידקטי מיועד לילדים המגלים קושי בתחומי הלימוד כמו: קריאה, כתיבה, הבנה ועוד, הסובלים לעיתים מביקורת המופנית כלפיהם על כך שאינם מתאמצים מספיק, לא קשובים ומתעצלים בהכנת מטלות, זאת לצד תסכול אישי מכישלונות חוזרים.

האבחון הדידקטי, המתייחס לאיתור לקויות למידה שונות, הינו תהליך המבקש לאתר את הקשיים והחוזקות של הילד, ובד בבד להסביר את הסיבות למקור הקושי איתו מתמודד הילד (בסיס נוירולוגי, קוגניטיבי או/ו סביבתי).                 

ממצאי האבחון מהווים את הבסיס בבניית תכנית התערבות, הכוללת המלצות לכיווני עבודה ספציפיים כגון: אסטרטגיות למידה, למידה חווייתית ועוד. בנוסף, על פי ממצאי האבחון ייבחנו זכאויותיו של הילד כמו: שעות סיוע, שילוב והתאמות. 

אבחון פסיכודידקטי

האבחון הפסיכודידקטי מתמקד בבעיות רגשיות ובבחינה של הגורמים אשר גורמים לילד את חוסר היכולת להתמקד בלימודים.       

אבחון פסיכודידקטי הינו אבחון משולב הכולל בתוכו שני סוגי אבחון שונים:

  1. אבחון דידקטי- אבחון המתייחס לאיתור לקויות למידה שונות אצל הנבדק.
  2. אבחון פסיכולוגי- אבחון המעריך את היכולות הקוגניטיביות לצד הקשיים ואיתור הקשיים הרגשיים והנפשיים אצל הנבדק.

אבחון פסיכו-דיאגנוסטי

אבחון פסיכולוגי המאפשר הבנה מעמיקה ורחבה של הנבדק תוך בחינת מאפייני אישיותו, דפוסי חשיבתו ותפקודו במישורים השונים: הרגשי, התנהגותי, קוגנטיבי וחברתי. אבחון מסוג זה, בודק את הגורמים השונים אשר יכולים להשפיע על תפקודו של הנבדק בתחומים השונים, כגון: רמת אינטילגנטציה, רמת חרדה, תקשורת עם הסביבה ועוד.

הליך האבחון- האבחון הפסיכולוגי, הינו תהליך המורכב ממספר מפגשים אשר נקבעים בהתאם לקצב ולמצב של הנבדק, וכולל:

  1. ראיון קליני- הראיון הינו תהליך היכרות עם הנבדק והוריו, במטרה לקבל מידע מקיף ורחב על הקשיים והבעיות שהובילו לפנייה. בראיון עולים תכנים העוסקים בחייו של הנבדק: תכונות אופי, קשרים בינאישיים, משפחה, חברים, הצלחות וכשלונות ועוד. כמו כן, בראיון עולים תכנים שאינם מדוברים באופן ישיר כגון: הופעה חיצונית, קוד התנהגות וכדומה.
  2. מבחנים קוגניטיביים- הערכה של היכולות האינטלקטואליות הן בתחום המילולי והן בתחום הביצועי, כגון: תהליכי חשיבה והסקה, יכולת ניתוח והפשטה, הבחנה ויזואלית ועוד.
  3. מבחנים השלכתיים- הבנת מאפייני אישיותו של הנבדק המתבססת על הפירוש שנותן הנבדק לגירויים רב משמעיים.